opdrachten en monumentaal werk

1959 sgrafitto aan het postkantoor te Almelo

 (huidige staat: zonder bericht vooraf, gelijk met de sloop vernietigd)
 De sgraffitotechniek, kent het volgende principe. Op een muur of andere starre ondergrond worden twee of meer gekleurde pleisterlagen (doorgaans een kalkmortel) aangebracht. Vervolgens worden in de nog zachte pleisterlagen lijnen en vlakken weggekrabt of weggestoken, zodat een vorm of voorstelling ontstaat. Door dieper of minder diep in die verschillende kleurlagen te ‘krabben’ ontstaan lijnen en vlakken in verschillende kleuren. Er moet bij deze techniek snel gewerkt worden, omdat de kalkmortel na ongeveer 24 uur te hard is om nog te kunnen bewerken.
ontwerpen voor monumentale kunstwerken te Almelo

detail mozaïeken aan het postkantoor

1959 grote wandvullende mozaïeken te Almelo aan het hoofdpostkantoor opdracht van de Rijksoverheid (huidige staat: zonder bericht voorafgaande gelijk met de sloop vernietigd)


   
Ontwerpen voor de lagere o.l.v. school te Markelo
mozaïek aan de Montinischool te Baarn
Markelo mozaïeken aan de Onze lieve Vrouwe school (huidige staat: zonder bericht voorafgaande vernietigd)
sgraffito's aan de Maria Koningin Kerk te Baarn


 (huidige staat: goed. gerestaureerd in opdracht van de kerk met mijn medezeggenschap en advies)

het wapen van Baarn (huidige staat: onbekend)
Carmellyceum Enschede (Bonhoefercollege)
Mozaïek rond de hoofdingang (huidige staat: beschadigd)
Pageviews vorige maand